Devolucions de productes i dret de desistiment.

L'usuari té la possibilitat d'exercitar el seu dret de desistiment sobre la compra de productes realitzada a P&B Uniformes en el termini de set dies naturals, a partir de la recepció de la comanda a l'adreça d'entrega triada.

Els productes han de trobar-se en perfectes condicions, no s'han d'haver utilitzat i han de conservar les seves etiquetes originals, així com el seu embalatge i –en el seu cas- documentació i elements, accessoris originals, també en perfectes condicions.


Si la devolució del producte es produeix sense l'embalatge original, P&B Uniformes es reserva el dret a no tornar l'importe íntegre pagat si es considera que el producte ha patit una depreciació.


No s'admetrà devolucions de productes personalitzats segons indicacions del client o fabricats, adaptats o confeccionats a partir d'especificacions del mateix.


P&B Uniformes es reserva el dret a denegar la devolució de productes en suposats de vulneració de l'establert en les presents condicions particulars.


Forma d'exercici de desistiment.

Per a procedir a realitzar devolucions de productes, s'haurà de, (dintre dels set dies següents a la recepció de la comanda), fer arribar un correu electrònic a l'adreça: info@pbuniformes.cat indicant el número de comanda afectat així com el producte o productes objectes de devolució.


A continuació P&B Uniformes es posarà en contacte per concertar la recollida a domicilio dels productes.


Excepte en suposats de recepció de productes defectuosos de fàbrica i/o malmesos durant l'enviament, les despeses d'enviament associades a la devolució seran de compte exclusiva del comprador. P&B Uniformes rebutjarà la recepció de qualsevol devolució efectuada enviada en modalitat “contra reembolso”.


Rebuda la sol·licitud d'exercici del seu dret de desistiment per part del comprador i una vegada en possessió de la mercaderia objecte de devolució, P&B Uniformes procedira a l'examinació dels productes rebuts i a continuació s'efectuarà la devolució.


La devolució de l'importe pagat per la compra de productes retornats es farà amb la major brevetat possible i, sempre amb subjecció a lo establert en els presents termes i condicions particulars.


Devolucions de productes, defectes de fàbrica i/o danys per transport.

El comprador té la possibilitat de realitzar devolucions de productes rebuts en mal estat, ja sigui per tara o defecte de fàbrica, (sempre que aquests defectes no han sigut degut a la manipulació o utilització indeguda per part de l'usuari), o que hagin resultat danyats en el transport.


La reclamació en el suposat de recepció d'un producte danyat s'haurà de fer lo abans possible, siguen necessari que esdevingui en les 24 hores següents a la recepció de la comanda perquè pugui ser cobert per l'assegurança de transport.


P&B Uniformes es reserva el dret a denegar la devolució de productes en suposats de vulneració de lo establert en les presents condicions particulars.